Connexió WIFI abans de login (mètode 2)

Com fer que la connexió de xarxa wifi estiga disponible abans de fer login?
Extret d’este link: https://askubuntu.com/questions/16376/connect-to-network-before-user-login

Nosaltres hem instal·lat els drivers abans de fer la imatge amb opensysclone, de manera que al restaurar les imatges als clients, ja estan disponibles.

1.- Accedir amb un usuari administador local.
2.- Anar a la ruta /etc/NetworkManager/system-connections
3.- Esborrar si existeix un arxiu, perquè al canviar la mac de la tarjeta wifi ens generarà un arxiu nou (opcional)
4.- Modificar l’arxiu que té el mateix nom que la SSID de la nostra wifi:
a) a la linea on apareix permissions=user:elquesiga:; deixar solament ==>> permissions= (dins de l’apartat [connection])
b) substituir la linea psk-flags=1 per una que pose ==>> psk=PasswordWifi (dins de l’apartat [wifi-security]) (on PasswordWifi és la contrasenya de la nostra xarxa WIFI)

Una vegada fet això, en reiniciar, la connexió wifi s’establix abans que els clients facen el login.

Deja un comentario